Indlæggelse i Abdominalcenter K

Abdominalcenter K ​består af modtageafsnit, ambulatorier, dagkirurgi og sengeafsnit for mavetarmmedicinske og mavetarmkirurgiske patienter.


Indlæggelse

Hvis du skal indlægges i Abdominalcenter K, vil du modtage et brev i din e-boks, hvor der står oplysninger om dato og tidspunkt for indlæggelsen, og hvilket afsnit du skal møde i. Der vil også være en velkomstpjece for det afsnit, du skal møde på.

Til indlæggelsen er det en god idé at medbringe:
  • Medicin du plejer at tage dagligt
  • Toiletsager, hjemmesko og evt. badekåbe
  • Oplader til mobil/tablet, høretelefoner
Undgå at tage større pengebeløb og værdigenstande med, da Bispebjerg Hospital ikke kan tage ansvaret for dem - heller ikke hvis de er i aflåste skabe på afsnittet.

Hvis du er indlagt på Dagkirurgisk Afsnit K, bliver du udskevet samme dag.

Hvis du er blevet akut indlagt via Kirurgisk Modtageafsnit KMO, og din indlæggelse kommer til at vare mere end et døgn, vil du blive overflyttet til vores sengeafsnit - enten Kirurgisk Sengeafsnit K1, Kirurgisk Sengeafsnit K5 eller Medicinsk Sengeafsnit K3.

A
mbulant behandling og udredning

Ved ambulant behandling bliver du henvist fra din egen praktiserende læge eller speciallæge, efter akut indlæggelse i Kirurgisk Modtageafsnit KMO eller fra andre hospitalsafdelinger. Abdominalcenter K råder over flere forskellige ambulatorier.

Parkeringsforhold på Bispebjerg Hospital

Der er mulighed for tidsbegrænset parkering på Bispebjerg Hospital. Der er opsat skilte, der markerer parkeringsreglerne på de forskellige områder. 

I parkeringshuset ved Tuborgvej er de to nederste etager forbeholdt patienter og pårørende. Husk altid at stille P-skiven. 

Har du parkeret på en tidsbegrænset plads og har brug for forlængelse, skal du henvende dig personligt i Informationen i indgang 60. Er du forhindret i selv at møde op pga. igangværende behandling, kan du bede personalet på dit afsnit om hjælp. Hvis du uretmæssigt modtager en afgift, skal du henvende dig direkte til Parkzone via denne kontaktformular.

Læs mere om parkeringsforholdene og find kort her

Kontakt

​​Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen
Redaktør