Min Sundhedsplatform

​Min Sundhedsplatform er en portal for patienter på alle hospitaler i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

På Min Sundhedsplatform kan du blandt andet:

  • Kommunikere med sundhedspersonalet
  • Få indblik i dele af dine journaloplysninger
  • Udfylde og sende spørgeskemaer
  • Se svar på prøver
  • Få adgang til dit barns Min Sundhedsplatform

Hvis din praktiserende læge har fået analyseret prøver (f.eks. blodprøver) på et laboratorie i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, vil du kunne se prøvesvarene i Min Sundhedsplatform.

Du kan gå på Min Sundhedsplatform fra din computer eller ved at hente app'en "MinSP" til din smartphone.

Redaktør