Journalindsigt

Sundhedsjournalen på www.sundhed.dk kan bruges af alle borgere i Danmark. Her kan du finde information fra hele det offentlige sundhedsvæsen i Danmark.

​På www.sundhed.dk kan du få indblik i din hospitalsjournal og i øvrigt se:

  • Journaler fra alle danske sygehuse (e-journal)
  • Seneste laboratoriesvar, f.eks. blodprøver bestilt af egen læge, hospitalet, speciallæger m.fl.
  • Information om besøg hos din praktiserende læge
  • Information om vaccinationer
  • Medicinkortet


Redaktør