Operationsafsnit K

Abdominalcenter K'​s operationsafsnit er en spændende arbejdsplads med store muligheder for faglig og personlig udvikling for personalet.  Afsnittet modtager planlagte og akut indlagte patienter til operation og undersøgelse/behandling i kirurgisk mave- og tarmkirurgi.

​​

  • ​​Operationsafsnittet har 5 elektive operationsstuer, hvoraf de 2 er højteknologiske laparaskopistuer, og 1 stue er til akutte operationer. 
  • Vi gennemfører årligt ca. 2700 planlagte operationer og 1600 akutte operationer. 

Vores væsentligste opgaver er:

  • ​at bidrage til, at patienten får et sikkert, effektivt og ukompliceret operationsforløb.
  • at informere og rådgive patienten umiddelbart før operation.
  • at sikre den kritisk syge patient øjeblikkelig behandling og umiddelbart
  • efterfølgende et sikkert og sammenhængende pleje- og behandlingsforløb.

Afsnitsledelsen

​Afsnitsleder, overlæge Peter Bonde

Afdelingssygeplejerske Annette Søgaard


 


 


 

​​


 

Redaktør