​​

Stomiambulatorium

Vi rådgiver og vejleder patienter med stomi.

2 specialuddannede stomisygeplejersker tager sig af patienter på Bispebjerg Hospital, der skal have eller har fået stomi.

Ved planlagt operation, hvor stomi er en mulighed, tilbyder vi en samtale inden indlæggelsen. Under samtalen taler vi om det forventelige indlæggelsesforløb, gensidige forventninger, udskrivelsen og livet med stomi. Der vil også være praktiske øvelser, hvor vi sammen træner at sætte en stomipose på maven. Det kan være en god ide, at en pårørende er til stede.

Efter operationen tilbyder vi planlagte besøg i stomiambulatoriet fem gange det første år og herefter én gang om året. I særlige tilfælde kan besøgene foregå i eget hjem. Ved besøgene taler vi om, hvad der er vigtigt for dig i forhold til hverdagen med stomi. Vi hjælper med at vælge den bedst egnede stomipose, hjælper med at forebygge eller afhjælpe allerede opståede komplikationer samt afføringsregulering.  

Stomiambulatoriet er åbent for alle med stomi eller pårørende til mennesker med stomi. Du kan henvende dig direkte uden henvisning fra egen læge.

Stomiambulatoriet har i Region Hovedstaden speciale i udredning og behandling af bule ved stomi.

Vores ambulatorium ligger i:
Indgang 7H, stuen
Nielsine Nielsens Vej 41H,
2400 København NV


Afsnitsledelsen

Overlæge Peter Sparre
Afdelingssygeplejerske Lise Kyst Grydbæk

Stomisygeplejerske 
Parichart Linnemann

Stomisygeplejerske
Helen Skovgaard-Holm Redaktør