Kræftsygeplejersken

​Tilbud til patienter med kræftsygdom og permanent åben indlæggelse i Abdominalcenter K

​Når man rammes af alvorlig sygdom, kan man have brug for fysisk, psykisk og social støtte. 
 
På din stamafdeling kan vi udover aftalen om åben indlæggelse, tilbyde dig en gennemgående kontakt til en sygeplejerske med specialfunktion.
 
Som pårørende kan man have brug for et sted at henvende sig med spørgsmål og bekymringer. Derfor kan det også være dig, der ringer for at få råd, støtte og vejledning.
 
Sygeplejersken kan tilbyde hjælp og støtte, hvis du får belastende symptomer som smerter, forstoppelse, diarré, træthed, kvalme, appetitløshed, søvnbesvær, angst og andet, der kan påvirke din hverdag.
 
Sygeplejersken vil vejlede og sammen med dig vurdere dit behov for hjælp i hjemmet, eventuel en ambulant vurdering eller behov for indlæggelse.
 
Desuden kan du få hjælp til:

  • koordinering af overgangene mellem afdelinger og fra hospitalet til hjemmet
  • etablering af hjemmeplejens tilbud om praktisk hjælp i hjemmet, rehabilitering eller henvisning til en palliativ specialistafdeling eller hospice
  • opfølgende telefonsamtaler efter en udskrivelse
  • på din opfordring være til rådighed for praktiserende læge, hjemmeplejen, plejehjemspersonale, eller andre hospitalsafdelinger
  • oplysning om og ansøgning af økonomisk tilskud
  • kontakt til socialrådgiver
  • formidling af informationsmuligheder udenfor hospitalet 
Hvis du vil læse mere om palliation i kirurgisk afdeling fra et fagligt synspunkt, kan du læse denne artikel:
"Basispalliation i kirurgisk afdeling giver tryghed og kvalitet i plejen" 
Artiklen er bragt i Fokus på Kræft og Sygepleje, december 2020


 

Redaktør