Geriatrisk Ambulatorium

Klinik for sygdomme hos ældre med specielt fokus på svimmelhed, faldrisiko eller hukommelsesproblematik.

I Hukommelsesklinikken foretager vi udredning hos patienter med hukommelsesproblemer. Du vil blive mødt af både læger og sygeplejersker. Samtidig er der tæt samarbejde med kommunen og billeddiagnostisk afdeling. 

I Faldklinikken bliver du udredt hos både speciallæge, specialistsygeplejerske og fysioterapeut, idet faldepisoder ofte har forskellige årsager. Hvis du har behov for et specialiseret træningsforløb, tilbydes det ligeledes.

I Geriatrisk Ambulatorium bliver du behandlet for komplicerede depressions- og smerteproblematikker samt polyfarmaci– dvs. samtidig behandling med flere forskellige typer medicin. Samtidig er det som regel her, du bliver set som opfølgning til en hospitalsindlæggelse. 

Man vil typisk skulle have en henvisning fra egen læge eller være henvist fra en anden hospitalsafdeling.

Adresse

Geriatrisk Ambulatorium
Frederiksberg Hospital
Vej 2, indgang 1, 1. sal
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg

Kontakt

E-mail: BFH-FP-GeriPal@regionh.dk
Telefon 38163940
Telefontid 08.00-15.00

Min Sunhedsplatform


Hvis du er i forløb på afdelingen, kan du skrive sikkert til os via hjemmesiden Min Sundhedsplatform (login med NemID)

Sikker digital post

Bispebjerg Hospital tilbyder sikker digital kommunikation.
Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme data, dvs. CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, kan du anvende Digital Post.

​Skriv sikkert til os her: 
 Gå til Bispebjerg Hospitals sikre postkasse ​Du logger ind med dit NemID.Redaktør