Fælles Medicinsk Ambulatorium

Ambulatoriet består foreløbigt af to spor. Det ene spor er et multisygdomsambulatorium. Det andet spor er et udredningsspor for patienter med uafklaret dyspnø (åndenød).

​Det ene af de to spor er et multisygdomsambulatorium, som varetages af geriatrisk speciallæge samt sygeplejerske, som fungerer som koordinerende team. Teamet er tovholder for den multisyge, komplekse, medicinske patient og koordinerer på tværs af afdelinger, kommuner og hospitaler samt med den praktiserende læge.


Vi forsøger at lægge evidensprægede udrednings-/behandlingsplaner med så få ambulante fremmøder som muligt. Udgangspunktet i behandlingsplanerne er patientens individuelle ønsker og forventninger. 

Det andet spor er et udredningsspor for patienter med uafklaret dyspnø bemandet med en kardiolog og en lungemediciner samt specialsygeplejersker. Her er der er fokus på en hurtig, fælles udredning af patienterne. 

FMA bestræber sig på at holde fokus på, hvad der er af værdi for den enkelte patient.

Adresse

Geriatrisk Ambulatorium
Frederiksberg Hospital
Vej 2, indgang 1, 1. sal
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg

Kontakt


Hvis du er i forløb på afdelingen, kan du skrive sikkert til os via hjemmesiden Min Sundhedsplatform (login med NemID)

BFH-FP-GeriPal@regionh.dk
Telefon 38 16  39 40
Telefontid 08.00-15.00Redaktør