Spiregruppe for potentielle forskere

Spiregruppe for potentielle ph.d.-studerende sygeplejersker oprettes efter behov for sygeplejersker fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, samt evt. eksterne potentielle ph.d.-studerende, som har tilknytning til enhedens forskning og/eller forskere.

​På kurset arbejdes med:

  • Ph.d.-bekendtgørelsen
  • Formelle krav til ph.d.-ansøgninger
  • Krav til udarbejdelse af projektbeskrivelsen
  • Valg af vejleder og formulering af vejledningskontrakter
  • Planlægning af ph.d.-forløb (herunder kurser og udlandsophold)
  • Økonomi – studieafgifter, stipendier, samfinansiering etc.
  • Ansættelses- og tilhørsforhold
  • Projektbeskrivelsens elementer og opbygning med henblik på at formulere ansøgning om en ph.d.-studieplads
  • Præsentation og drøftelse af gruppemedlemmernes projektideer og projektbeskrivelser

Der er i øjeblikket ikke oprettet en spiregruppe - der afventes ansættelse af en forskningsleder.

Redaktør