Samarbejde med Professionshøjskolen Metropol

​Ligger din afdeling inde med et udviklings- eller forskningsprojekt som er relevant for en bachelorstuderende, adjunkt eller lektor?

Forskningsenhederne i Region Hovedstaden samarbejder med Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol vedr. forskningssamarbejde og videnskabelig kompetenceudvikling for sygeplejestuderende, adjunkter og lektorer på Metropol.

Metropol samler alle tilbud om deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter* på hjemmesiden www.matchpol.dk

* På nuværende tidspunkt kan man kun oprette forslag til bachelorprojekter (og dermed ikke projekter for adjunkter og lektorer).

Projektforslaget skal indeholde:

  • Uddannelser (hvilke professioner er projektet relevant for?
  • Titel (bruges som overskrift på MatchPol)
  • Kort præsentation af hvem der står bag projektforslaget
  • Kort beskrivelse af problemstilllingen
  • Kontaktoplysninger
  • Tidshorisont (hvornår projektet skal udføres, samt relevante deadlines)

Projektforslag skal ikke længere sendes til ESFE, men oprettes af de enkelte afdelinger og sendes direkte til​ matchpol@phmetropol.dk.

Her på siden kan du downloade vejledning til oprettelse af projektforslag i MatchPol, samt MatchPol skabelon og samarbejdsaftale.
Rammeaftalen mellem Forskningsenhederne og Metropol er også tilgængelig.​

Redaktør