Kurser

Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering udbyder efter behov kurser, der har til formål at understøtte sygeplejerskers videnskabelige kompetenceudvikling. Kurserne kan planlægges i samarbejde med forskningslederen og de videnskabelige medarbejdere.

​​​​​​

​Aktuelle kurser annonceres løbende på Insite.

ESFE tilbyder at afholde et modulopdelt kursus i udvikling af evidensbaseret praksis. De enkelte moduler afvikles, når 10 eller flere sygeplejersker har behov for det, i relation til udarbejdelsen af evidensbaserede kliniske retningslinjer.

Redaktør