ESFE's opgaver

​ESFE's primære formål er at initiere og gennemføre klinisk sygeplejeforskning baseret på hospitalets behov for udvikling af ny viden. ESFE skal tillige bidrage til sygeplejerskers videnskabelige kompetenceudvikling i relation til forskning og udvikling af en evidensbaseret sygepleje. Derudover varetager enheden opgaver relateret til gennemførelsen af ”Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital”.

​​

Klinisk sygeplejeforskning

ESFE's forskningsaktiviteter er aktuelt baseret på en forsker og 3 videnskabelige medarbejdere.

Satsningsområder​​
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har følgende mål for sygeplejeforskningen: 

  • At styrke interventionsforskning om forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje, relateret til kronisk syge og ældre medicinske patienter
  • At styrke sygeplejeforskningen på akutområdet, med fokus på sygeplejeskernes anvendelse af Early Warning Score System (EWSS) 

Udvikling af evidensbaseret sygepleje

ESFE varetager, efter aftale, de enkelte afdelingers behov for kurser, vejledning, undervisning og/eller udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer, ved tilkøb af ressourcer fra enhedens videnskabelige medarbejdere. Afdelingerne involveres i udarbejdelsen af fokuserede spørgsmål, og gennem journal clubs får afdelingerne indblik i centrale artikler, teorier og resultater, således at personalet opnår en læring og bliver motiverede for at implementere retningslinjen.

Sygeplejefagligt Strategiudvalg har vedtaget, at ESFE er ansvarlig for udarbejdelsen af en tværfaglig og tværgående evidensbaseret klinisk retningslinje om delir, som vil involvere de fleste af hospitalets afdelinger.

Derudover vurderer ESFE's videnskabelige medarbejdere eksisterende evidensbaserede kliniske retningslinjer, sammen med Fælles Fagligt Forum, mhp. vurdering af retningslinjernes egnethed til implementering på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Du kan læse mere om ESFE's forskningsprojekter under fanen Forskning og arbejdet med evidensbaseret sygepleje under fanen Evidensbaserede kliniske retningslinjer.

Redaktør