Ph.d. gruppemøder

​Ph.d. studerende sygeplejersker samt potentielle ph.d. studerende, med tilknytning til ESFE og Bispebjerg & Frederiksberg Hospital har mulighed for at deltage i ESFE's ph.d. gruppemøder.

Ved ph.d. gruppemøderne mødes ph.d. studerende, forskere og potentielle ph.d. studerende, ca. hver 6. uge, til drøftelse af udvalgte temaer relateret til et af gruppemedlemmernes forskningsprojekter, artikler, præsentationer etc.

Desuden præsenteres og drøftes aktuelle nyheder og problemstillinger med relevans for enhedens virke og udvikling.

Når en ph.d.-studerende nærmer sig afslutningen af sin ph.d. uddannelse, er der mulighed for at få feedback på dele af afhandlingen, samt øve oplæg til forsvaret.

Ansvar for emner/temaer går på skift blandt gruppens medlemmer. Der lægges vægt på at gruppemedlemmerne prioriterer fremmøde samt er velforberedte, for at sikre størst muligt udbytte af møderne.​​


Ph.d. gruppen er ikke aktiv i øjeblikket - da der afventes ansættelse af en ny forskningsleder.  

Redaktør