Igangværende projekter

I øjeblikket arbejder ESFE med to forskningsprojekter:

Sygeplejerskers erfaringer med og holdninger til vejledning om organisk delirium

Dette kvalitative projekt har til formål at undersøge sygeplejerskers oplevelse af fremmende og hæmmende faktorer i forhold til brug af hospitalets vejledning om organisk delir. Projektet er del af en indsats vedr. implementering af Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium. Analysen bygger på data fra fokusgruppe og individuelle interviews med sygeplejersker i fire afdelinger på hospitalet.

Sygeplejersker og fysioterapeuters holdning til telerehabilitering til KOL patienter

Dette kvalitative projekt har til formål at undersøge barrierer og fremmende faktorer hos fysioterapeuter og sygeplejersker, i forhold til telerehabilitering til KOL patienter, med henblik på at understøtte en evt. fremtidig implementering. Projektet gennemføres i samarbejde med medarbejdere i Enhed for Kroniske Sygdomme.


Redaktør