Afsluttede projekter

​Oversigt over afsluttede projekter med tilknytning til Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE).​​

Susan Rydahl-Hansen, Professor, ph.d., sygeplejerske

  • Mestrings- og familieorienteret palliativ sygepleje - et kvalitativt evalueringsstudie
  • Uhelbredeligt kræftsyge patienters mestring af deres lidelse i samspillet med professionelle og pårørende - ​​et professionelt og pårørende perspektiv
  • Uhelbredeligt kræftsyge patienters mestring af deres lidelse i samspillet med professionelle og pårørende
  • Hospitalsindlagte patienters oplevede lidelse

Læs mere om Susan Rydahl-Hansens projekter her


Maria Rudkjær Mikkelsen, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske

Coping and rehabilitation in ALD patients after hepatic encephalopathy - in interaction with professionals and relatives. A controlled intervention and multicentre study 

Maria Rudkjærs ph.d. projekt.pdf


John Asger Petersen, Ph.d., overlæge

Early Warning Score - challenges and opportunities in the care of deteriorating in-hospital patients 


Marianne Uggen Rasmussen, ph.d., MPH, sygeplejerske

Self-efficacy og rehabilitering af patienter med fibromyalgi

 

Lone Schou, ph.d., cand.scient.soc., sygeplejerske

Telemedicine-based treatment versus hospitalization in patients with severe COPD in mild to moderate exacerbation: Effect on cognitive function and self-reported outcome. A randomized clinical trial

Lone Schous ph.d. projekt.pdf

 
Christina Emme, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske

KOL patienters self-efficacy og mestring efter virtuel indlæggelse sammenlignet med hospitalsindlæggelse

Christina Emmes ph.d projekt.pdf


Lisbeth Sølver, ph.d., cand.cur, sygeplejerske 

Faktorer af betydning for kontinuitet og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser i basale palliative forløb, belyst ud fra alvorligt syge kræftpatienters perspektiv ​ 

 Lisbeth Sølvers ph.d. projekt.pdf

  

Anna Svarre Jakobsen, ph.d., læge

Home based telehealth hospitalization for exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Anna Svarre Jakobsens ph.d projekt.pdf
 

Thora Grothe Thomsen, ph.d., cand.mag., sygeplejerske
Advanced cancer patients as participants in their own lives. A grounded theory study of coping from a patient perspective.


Lise Jul Houmann, ph.d., cand.psych.
Dignity Therapy in Denmark. Prevalence of loss of dignity in Danish patients with incurable cancer, and a study of implementation and evaluation of Dignity Therapy in Denmark.

Ingeborg Ilkjær, ph.d., cand.mag., sygeplejerske
Eksistentielle og åndelige fænomeners betydning hos patienter med alvorlig kronisk lungesygdom.

Redaktør