Ph.d.-projekter

​Enhed for Sygeplejeforskning og evidensbasering (ESFE) har tilknyttet en række ph.d. studerende.

Nedenstående oversigt præsenterer forskningsenhedens igangværende, kommende og afsluttede ph.d. projekter.


​Igangværende ph.d.-projekter

Anne Birgitte Hjuler Ammari

Mestrings- og familieorienteret palliativsygepleje versus konventionel hjemmesygepleje til alvorligt kræftsyge patienter - et randomiseret interventionstudie (Studie I) 

Maria Rudkjær Mikkelsen

Patienters mestring og rehabilitering efter alkoholbetinget levercoma i samspillet med sundhedsprofessionelle og pårørende - et kontrolleret interventions- og multicenterstudie

Marianne Uggen Rasmussen

Self-efficacy og rehabilitering af patienter med generaliserede kroniske muskelsmerter

Anna Svarre Jakobsen

Det virtuelle hospital.

Konsekutivt randomiseret kontrolleret multicenterstudie af telemedicinsk viderebehandling af KOL patienter i eget hjem frem for konventionel indlæggelse.

Ellen Moseholm Larsen (Hillerød Hospital)

DiagMIXED - En mixed-methods undersøgelse af patienter under udredning for uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft.

Kommende ph.d.-projekter

Rebecca Mackel, Anæstesiafdeling Z

Marianne Krogsgaard, Abdominalcenter K

Identifikation af risikofaktorer og forebyggelse af parastomale hernier.

Pernille Palm Johansen, Hjerteafdeling Y

Seksualitet og hjerteinsufficiens.

Grisja Vorre Strømstad, Lungemedicinsk afd L

Inhalationsteknik hos KOL patienter

Afsluttede ph.d.-projekter

Oversigt over afsluttede ph.d. projekter fra Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE)

Lone Schou 
Telemedicine based treatment versus hospitalization in patients with severe to very severe COPD in mild to moderate exacerbation: Effect on cognitive function and self-reported outcome. A randomized clinical trial

Christina Emme
KOL patienters self-efficacy og mestring efter virtuel indlæggelse sammenlignet med hospitalsindlæggelse

Lisbeth Sølver
Faktorer af betydning for kontinuitet og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser i det basale palliative forløb, belyst ud fra alvorligt syge kræftpatienters perspektiv

Thora Grothe Thomsen
Alvorligt kræftsyge patienters mestring og rehabilitering - i samspil med professionelle og pårørende (patient perspektivet).

Lise Jul Houmann
Dignity Therapy in Denmark. Prevalence og loss of Dignity in Danish Patients with incurable cancer, and a study of implementation and evaluation of Dignity Therapy in Denmark.

Ingeborg Ilkjær
Eksisstentielle og åndelige fænomeners betydning hos patineter med alvorlig kronisk lungesygdom​​