Lone Schou

​Telemedicine based treatment versus hospitalization in patients with severe to very severe COPD in mild to moderate exacerbation - effect on cognitive function and self-reported outcome. A randomized clinical trial​

​Lone Schou blev tildelt ph.d. titlen 14/3-14, Københavns Universitet.

Vejledere: Birte Østergaard, Lars S Rasmussen, Susan Rydahl-Hansen, Klaus Phanareth.

Baggrund

Kognitiv svækkelse er en velkendt komplikation hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Desuden er kognitiv tilbagegang almindeligt under og efter en hospitalsindlæggelse, især hos aldre patienter. Telemedicinske koncepter i patientens eget hjem kan være forbundet med mindre svækkelse af KOL-patienter kognitive funktion, fordi indlæggelse undgås, og fordi nogle telemedicinske koncepter aktivere patientens kognitive færdigheder, men beviser for dette postulat mangler stadig. Vi antog, at en telemedicinsk løsning i patienternes eget hjem ville vare forbundet med mindre forringelse af den kognitive funktion og bedre selvvurderet  helbred. Litteraturen har imidlertid ikke behandlet betydningen af den kognitive dysfunktion hos patienter med KOL i et telemedicinsk set-up. Yderligere data er derfor vigtigt inden telemedicinske
koncepter kan planlægges og skræddersyes til patienternes individuelle formåen og behov.

Formål

Ph.d. afhandlingen er opbygget omkring 3 delstudier:

I) En systematisk gennemgang, som bestemmer forekomsten og sværhedsgraden af kognitiv dysfunktion hos patienter med KOL.

II) Et randomiseret klinisk forsøg, der undersøger kognitive færdigheder hos patienter med svær KOL i forværring efter telemedicinsk behandling i eget hjem sammenlignet med indlæggelse på hospital.

III) Et randomiseret klinisk forsøg der undersøger selvrapporteret helbred hos patienter med svær KOL i forværring efter telemedicinsk behandling i eget hjem sammenlignet med indlæggelse på hospital.

Det Virtuelle Hospital

Ph.d. afhandlingen er udarbejdet i forbindelse med det randomiserede kliniske forsøg "Det Virtuelle Hospital", en multicenter undersøgelse gennemført i Danmark fra 2010 til 2012 (clinicaltrial.gov, NCT01155856). Det Virtuelle Hospital undersøgte gennemførligheden og sikkerheden af en telemedicinsk baseret behandling og pleje for patienter med akut forværring af KOL i forhold til
konventionel sygehusbehandling. Undersøgelsen fandt sted i Telemedicinsk Forskningsenhed, Frederiksberg Universitetshospital, og i afdeling O, Herlev Universitetshospital.

Resultater

Delstudie I

Femten studier blev inkluderet i vores systematiske oversigtsartikel, der omfatter 655 KOL-patienter og 94 kontrolpersoner. Den kognitive funktion var nedsat hos KOL-patienter sammenlignet med raske kontrolpersoner, men bedre end hos patienter med Alzheimers sygdom. Der var en signifikant sammenhæng mellem sværhedsgraden af KOL, målt ved lungefunktion og blodgasser, og kognitiv dysfunktion, men kun hos patienter med svær KOL.

Delstudie II

I det randomiserede klinisk forsøg, inkluderede vi i alt 44 patienter. Baseline karakteristika var: gennemsnitsalder på 70 år (SD 10), forceret ekspiratorisk volumen i et sekund (FEV1) på 1,0 (SD 0,55) L, FEV1 42 % af forventet, iltmætning 94,5% (SD 2,0), og en Mini Mental State Examination score på 27,5 points (SD 1.6). Præstationen i alle 7 neuropsykologiske tests var lidt bedre i den virtuelle gruppe 3 dage og 6 uger efter udskrivelsen, men forskellen var ikke statistisk signifikant efter Bonferroni korrektion for multiple sammenligninger.

Delstudie III

Vedrørende helbreds-relateret livskvalitet var der en ikke-signifikant (p = 0,05) forbedring i symptom score til fordel for kontrolgruppen, men forbedringen var ikke vedholdende efter tre måneder. Der var ingen forskel i aktivitet i dagligdagen, angst og depression eller subjektiv kognitiv funktion i den virtuelle gruppe i forhold til den hospitalsindlagte gruppe.

Konklusion

Kognitiv svækkelse kan påvises hos patienter med svær KOL, men den kliniske relevans af denne svækkelse er endnu ikke kendt. Der var ikke forskel på den kognitive funktion mellem den virtuelle gruppe og den hospitalsindlagte gruppe, og der var ingen forskel på selvrapporteret helbred i de to grupper.​

Redaktør