Evidensbaserede kliniske retningslinjer

​​"Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2013-2016” indebærer et mål om at hver afdeling implementerer minimum én klinisk retningslinje årligt og at antallet af implementerede kliniske retningslinjer øges på hospitalsplan med 10% årligt. Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering understøtter afdelingerne i at opfylde dette mål.