Fælles Fagligt Forum

​Fælles Fagligt Forum er for formænd i de lokale arbejdsgrupper, som er i gang med udarbejdelsen af evidensbaserede kliniske retningslinjer, på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Forummet skal medvirke til at understøtte og motivere den videnskabelige proces med udarbejdelsen af evidensbaserede kliniske retningslinjer med udgangspunkt i sygeplejefaglige problemstillinger.

Der afholdes møde hver anden til tredje måned samt efter behov, f. eks. når gruppen deltager i høringsprocesser vedrørende nye retningslinjer der udgår fra Center for Kliniske Retningslinjer, når en retningslinje har relevans for den kliniske praksis på hospitalet.

Kommissorium

5. juli 2013

Formål

Fælles Fagligt Forum skal medvirke til at udvikle sygeplejerskernes kompetencer samt understøtte og motivere den videnskabelige proces med udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer.

Opgaver

Fælles Fagligt Forum har følgende opgaver:

  • Understøtte udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer.

  • Vurdering af godkendte evidensbaserede kliniske retningslinjer med henblik på muligheden i at implementere dem på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

  • Vurdering af evidensbaserede kliniske retningslinjer, der er sat til høring i Center for Kliniske Retningslinjer.

  • Afdække kursusbehov i arbejdsgrupperne.

  • Kritisk analyse af litteratur.

  • Medvirke til at strukturere, organisere og evaluere arbejdsprocessen i forbindelse med udarbejdelse af en evidensbaseret klinisk retningslinje.

  • Problemanalyse og understøtte udarbejdelsen af fokuserede spørgsmål.

  • Diskutere relevante problemstillinger (evt. ved ekstern konsulent).

  • Samarbejde på tværs af afdelinger og arbejdsgrupper i form af netværksdannelse. Der udarbejdes en netværksgruppe, hvor deltagerne kan blive skrevet på med hvad de kan bidrage med i vejledning af en arbejdsgruppe.

Udvalgets sammensætning

Fælles Fagligt Forum er for lederne af de lokale arbejdsgrupper, som udarbejder evidensbaserede kliniske retningslinjer på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, og som har en kandidat eller masteruddannelse.
Enhed for Sygeplejeforskning og evidensbasering - ESFE stiller en mødeleder til rådighed. 

Organisering

Der afholdes møde hver 2-3. måned.
Mødelederen indkalder til møderne og udarbejder dagsorden i samarbejde med medlemmerne.

Medlemmerne er med til at prioritere hvilke emner, der skal tages op til møderne. Deltagerne skal meddele mødelederen hvilke undervisnings/ku​rsusbehov de forskellige arbejdsgrupper har.

Forskningslederen bidrager med input og spørgsmål til gruppens og mødelederens arbejde baseret på lokalt, nationalt og internationalt samarbejde.

Når en relevant evidensbaseret klinisk retningslinje er sat til høring indkaldes til møde indenfor ca. en uge. Mødelederen skriver et notat af vurderingen og sender det efterfølgende til Center for Kliniske Retningslinjer.

Redaktør