​​​​​​​​

Forening for Yngre Forskere (FYF)

Forening for Yngre forskere (​FYF) er en gruppe for alle yngre forskere på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital uanset uddannelsesmæssig baggrund og stilling. Formålet med gruppen er at skabe et bedre netværk på tværs af afdelingerne og dele viden om interessante forskningsemner via foredrag eller kurser. Kom og vær med !

Vi afholder møder i FYF ca. 4 gange om året, som annonceres via CTFs kalender eller via vores Facebookside ”Foreningen af Yngre Forskere på Bispebjerg og Frederiksberg”. Det er frit for alle forskningsinteressede at deltage og vi vil kraftigt opfordre til dette. Da vi på nuværende tidspunkt er en lille forening, er der rig mulighed for at sætte sit præg på kommende arrangementer såfremt man har nogle idéer. Flere af vores arrangementer afholdes i samarbejde med Center for Translationel Forskning (CTF), hvor vi i efteråret 2019 afholdte første arrangement i samarbejdet omhandlende hvordan man som forsker får promoveret sig selv og sin forskning via Twitter. Der er flere spændende arrangementer i støbeskeen til foråret, så hold øje med vores facebookside eller CTF’s kalender.

Hvis du er interesseret i at være aktiv i FYF og dermed have indflydelse på form og indhold af kommende arrangementer, er du velkommen til enten at møde op til et af vores møder eller kontakte Jens Rithamer Jakobsen: jens.rithamer.jakobsen@regionh.dk

Redaktør