Kompetencekursus i basal forskningsmetodologi - mine vigtigste forskningsværktøjer

Målgruppe:

Kurset er for yngre læger, lægestuderende, sygeplejersker, alle forskningsinteresserede som er i gang med forskning eller ønsker at komme i gang med forskning.

Formål:

  • At forberede kursisterne til at de på kritisk vis selv kan opsøge og vurdere forskningsmetoder bag etableret praksis og ny viden, samt
  • At bibringe kursisterne nyttig viden om hyppige forskningsmetoder som kan anvendes ved igangsætning af egen forskning.

Pris: Kurset arrangeres af CTF og er gratis for BFH-ansatte.

Tidspunkt Ikon
Dato: 24-10-2019
Tid: 12:30 - 16:00
Sted

Center for Translationel Forskning, fællesforskningshuset, Nielsine Nielsens Vej 4B, indgang 80, 3. sal, Bispebjerg Hospital.

Tilmelding

Du tilmelder dig pr. mail til BFH-FP-CTF-adm@regionh.dk.

Der er begrænsede pladser hvorfor kurset fyldes op efter 'først-til-mølle' princippet.

Kursusindhold:

1) Velkomst og introduktion til kurset: baggrunden for dette kursus

2) Litteratursøgning: Definition af forskningsspørgsmål – valg af søgestrategi – søgeteknik i bibliografiske databaser og forskelle fra brug af søgemaskiner

3) Epidemiologisk metode, herunder studiedesign, bias, confounding, overlevelsesanalyser, regressionsanalyser.

4) Kliniske forsøg

  • Hvad er de vigtigste overvejelser før jeg går i gang?
  • Hvordan finder jeg ud af hvor mange patienter, som skal med?

Undervisere:

Else Marie Bartels, Seniorforsker, dr.scient. og Forskningsbibliotekar DB

Christian S. Meyhoff. Forskningsansvarlig overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d.

Finn E. Nielsen, Forskningsansvarlig overlæge, dr.med., master i anvendt statistik.

Redaktør