Styregruppe

Styregruppen i center for translationel forskning har til formål at 
 • sikre et stærkt fælles forskningsmiljø med samarbejder på tværs af medicinske specialer med fokus på translationel forskning 
 • varetage brugernes forhold og rammerne for de mange fælles aktiviteter i Center for Translationel Forskning.
Styregruppen referer til bestyrelsen for Center for Translationel Forskning.

Såfremt nye forskningsgrupper ønsker at blive en del af center for translationel forskning vil det være muligt, og en repræsentant fra gruppen vil da blive medlem af styregruppen.

Styregruppen består aktuelt af følgende medlemmer:
 • Jørgen Rungby, centerchef og formand for styregruppen, professor og overlæge, Endokrinologisk forskningsenhed
 • Celeste Porsbjerg, Professor og overlæge, Lungemedicinsk Forskningsenhed
 • Christian S. Meyhoff, lektor og overlæge, Anæstesiologisk forskningsenhed
 • Tomasz Brudek, seniorforsker, Forskningslaboratoriet for Stereologi og Neurovidenskab
 • Michael Kjær, professor og overlæge, Institut for idrætsmedicin
 • Susana Aznar Kleijn, sektionsleder, Forskningslaboratoriet for Stereologi og Neurovidenskab
 • Finn E. Nielsen, forskningsansvarlig overlæge, Akutmodtagelsens forskningsenhed
 • Sisse Ditlev, laboratorieleder, Center for translationel forskning
 • Else Marie Bartels, seniorforsker og emerita, Neurologisk afdeling
 • Marie Skougaard Nielsen, reservelæge, Parkerinstituttet
 • Olav Wendelboe Nielsen, overlæge og lektor, Kardiologisk afdeling
 • Kristine Højgaard Allin, sektionsleder, læge, lektor, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
 • Charlotte Suetta, professor og overlæge, Geriatrisk afdeling
 • Bonna Leerhøy, sygeplejerske, afsnitsleder, Ph.D., Abdominalcenter K
 • Lisbeth Marner, forskningsansvarlig afdelingslæge, Klinisk Fysiologisk, Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Kim Dalhoff, professor, overlæge, Klinisk Farmakologisk afdeling
 • Henrik Palm, professor, ledende overlæge, ortopædkirurgisk afdeling
 • Jens Hannibal, professor, ledende overlæge, klinisk biokemisk afdeling
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, klinisk biokemisk afdeling
 • Henriette Husum Bak-Jensen, centerleder, Center for translationel forskningRedaktør