Styregruppe

Styregruppen i center for translationel forskning har til formål at;

 • sikre et stærkt fælles forskningsmiljø med samarbejder på tværs af medicinske specialer med fokus på translationel forskning 
 • varetage brugernes forhold og rammerne for de mange fælles aktiviteter i Center for Translationel Forskning.


Styregruppen refererer til bestyrelsen for Center for Translationel Forskning.

Såfremt nye forskningsgrupper ønsker at blive en del af center for translationel forskning vil det være muligt, og en repræsentant fra gruppen vil da blive medlem af styregruppen.

Styregruppen består aktuelt af følgende medlemmer:
 • Jørgen Rungby, centerchef og formand for styregruppen, professor og overlæge, Endokrinologisk forskningsenhed

 • Allan Linneberg, forskningschef, Center for Klinisk forskning og forebyggelse
 • Bonna Leerhøy, sygeplejerske, afsnitsleder, Ph.D., Abdominalcenter K
 • Celeste Porsbjerg, Professor og overlæge, Lungemedicinsk Forskningsenhed
 • Charlotte Suetta, professor og overlæge, Geriatrisk afdeling
 • Christian S. Meyhoff, lektor og overlæge, Anæstesiologisk forskningsenhed
 • Finn E. Nielsen, forskningsansvarlig overlæge, Akutmodtagelsens forskningsenhed
 • Else Marie Bartels, seniorforsker og emerita, Neurologisk afdeling
 • Henrik Palm, professor, ledende overlæge, ortopædkirurgisk afdeling
 • Janne Petersen, sektionschef, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
 • Janus Damm Nybing, radiograf, Røntgenafdelingen
 • Jens Hannibal, professor, ledende overlæge, klinisk biokemisk afdeling
 • Kim Dalhoff, professor, overlæge, Klinisk Farmakologisk afdeling
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, klinisk biokemisk afdeling
 • Lisbeth Marner, forskningsansvarlig afdelingslæge, Klinisk Fysiologisk, Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Marie Skougaard Nielsen, reservelæge, Parkerinstituttet
 • Mette Mogensen, overlæge, Dermatologisk afdeling
 • Michael Kjær, professor og overlæge, Institut for idrætsmedicin
 • Mikael Ploug Boesen, overlæge, Røntgenafdelingen
 • Olav Wendelboe Nielsen, overlæge og lektor, Kardiologisk afdeling
 • Sisse Ditlev, laboratorieleder, Center for translationel forskning
 • Susana Aznar Kleijn, sektionsleder, Forskningslaboratoriet for Stereologi og Neurovidenskab
 • Tomasz Brudek, seniorforsker, Forskningslaboratoriet for Stereologi og NeurovidenskabRedaktør