​​​​​​

Om centeret


Center for Translationel Forskning danner rammen for et translationelt forskningsmiljø, hvor forskere og klinisk personale kan samarbejde på tværs af medicinske specialer og forskningsafsnit. 

Som vores grafiske element viser, bygger Center for Translationel Forskning på 4 grundlæggende elementer, der udgør vores åbne og samlende forskningsplatform:

  • Videndeling 
  • Laboratoriefaciliteter
  • Undervisning og uddannelse
  • Patientundersøgelser

Kongstanken er, at helheden er større end delene: Ved at tage del i og bidrage til et fællesskab omkring disse elementer kan forskerne både styrke deres egen forskning og forskningen som helhed – til gavn for patienterne. 

Alle centerets arrangementer tager afsæt i denne kongstanke og de fire elementer.


Redaktør