Bestyrelse

Bestyrelsen i center for translationel forskning er ansvarlig for den overordnede strategi og udvikling og for centrets økonomiske bæredygtighed.
Bestyrelsen refererer til Direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Bestyrelsen består aktuelt af følgende medlemmer:
 • Kirsten Wisborg, Vicedirektør og forkvinde for bestyrelsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Michael Kjær, Koordinerende professor og overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Michael Rindom Krogsgaard, Formand for forskningsudvalget, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Celeste Porsbjerg, Professor, overlæge, styregrupperepræsentant. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Christian Sahlholt Meyhoff, Lektor, overlæge og styregrupperepræsentant, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Jørgen Rungby, CTF centerchef, professor, overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Susana Aznar Kleijn, Sektionsleder og styregrupperepræsentant, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Søren Wistisen Rasmussen, Ledende overlæge i Akutmodtagelsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Jørn Wulff Helge, PhD skoleleder og repræsentant fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet
 • Mickael Bech, Professor i sundhedsøkonomi, Aarhus Universitet
 • Jes Broeng, Professor i entrepreneurskab og repræsentant fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Endnu ikke udpeget, Patientrepræsentant


Redaktør