Radiologisk Forskningsenhed

​Hvem er vi

Forskning inden for alle radiologiske billedmodaliteter inklusiv CT, MR, Ultralyd og konventionelle røntgen undersøgelser.

Vores forskning

Vi forsker i avancerede billeddiagnostiske teknikker til diagnosticering samt kvantificering af radiologiske fund på tværs af modaliteter både i klinisk drift og som led i basalvidenskab.
Derudover udvikler, validerer og implementerer vi kunstig intelligens som radiologiske støtteværktøjer og er initiativtager til Radiologisk AI testcenter (RAIT.dk)

Deltagere i forskergruppen

  • Professor i radiologi og overlæge i muskuloskeletal radiologi Mikael Boesen
  • Professor- og forskningssekretær Bettina Thestrup
  • Ledende forskningsradiograf Janus Damm Nybing
  • Forskningsradiograf Erik Høgh-Schmidt
  • Forskningsradiograf Frederik Hvid Linden
  • Overlæge Philip Hansen


Redaktør