Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling

​Vores forskning

Vi er en tværgående og tværfaglig afdeling med et bredt forskningsmæssigt samarbejde. 
Vi fokuserer på metodeudvikling og evaluering af kvantitative undersøgelser med brug af bl.a. kunstig intelligens til optimeret måling af en række fysiologiske parametre. 
  • Hjerneundersøgelser indenfor Parkinsonisme, metabolisme og vaskulær sygdom
  • Hjerteundersøgelser indenfor perfusion og amyloidaflejring
  • Lungemedicinske undersøgelser
  • Endokrinologisk patofysiologi og metabolismeforskning
  • Knogle- og ledundersøgelser indenfor idræt, rheumatologi og proteser
  • Teknologisk udvikling og innovation, herunder AI

Deltagere i forskergruppen

Forskergruppen består af afdelingens læger og fysikere, der alle deltager aktivt i forskning.  Gruppen ledes af overlæge, forskningslektor Lisbeth Marner hvis forskning hovedsagligt fokuserer på PET undersøgelser af hjernen med fokus på kvantitative metoder. Lisbeth Marner er formand for den danske CNS interessegruppe i Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, medlem af Neuroimaging panelet indenfor European Academy of Neurology samt repræsentant for nuklearmedicin i Imaging gruppen under European Society for Peadiatric Oncology Brain Tumour Group.


Redaktør