Anæstesiafdelingens Forskningsenhed

Enhed

Anæstesiafdelingens Forskningsenhed er en stor, metodestærk og tværfaglig klinisk forskningsenhed med mange nationale og internationale samarbejdspartnere. 
Forskningsenheden består af omkring 16 ansatte ph.d.-studerende, projektsygeplejersker, medicinstuderende og forskningskoordinatorer. 
Forskningsenheden ledes af klinisk forskningslektor, overlæge Christian S. Meyhoff.

Vores forskning

Vi forsker i:
  • Forebyggelse af postoperative kardiovaskulære og pulmonale komplikationer, herunder forskning i oxygenbehandling.
  • Trådløs monitorering af vitalparametre og klinisk supportsystem.
  • Tidlig opsporing af patienter med akut kritisk sygdom, herunder identifikation af skrøbelighed og kognitiv svækkelse.
  • Intensiv behandling, herunder af sepsis.
  • Toksikologi ved akutte forgiftninger.
  • Smertebehandling og patofysiologi ved smerter.

Forskning vi særligt fokuserer på i CTF:
Anæstesiafdelingen har et større hold tilknyttede medicinstuderende, som danner baggrund for etableringen af et Akutforskerhold i CTF. Akutforskerholdet bidrager til forskning i den akutte patient, herunder tidlig opsporing af kritisk sygdom, forskning i akut kritisk forværring hos indlagte patienter, herunder hjerte- og lungekomplikationer og trådløs monitorering. 

BIO

Klinisk forskningslektor, ph.d., Christian S. Meyhoff er forskningsansvarlig overlæge for Anæstesiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han har siden 2005 udført en række større randomiserede kliniske multicenterforsøg om hjerte- og lungekomplikationer efter anæstesi. Herunder særligt forskning om perioperativ hyperoxi, hvor Christians forskning har udfordret den tidligere antagelse om at ilt er et sikkert lægemiddel. 
Christian Meyhoff er editor for Acta Anaesthesiologica Scandinavica og har et formaliseret samarbejde med Population Health Research Institute (PHRI), McMaster University Hospital, Canada samt tæt samarbejde med en række førende anæstesiologiske forskningsenheder i Skandinavien.



Redaktør