Anæstesiafdelingens Forskningsenhed

Hvem er vi

Klinisk translationel, tværfaglig forskningsenhed indenfor akutte tilstande, bedøvelse, intensiv terapi, smertebehandling, præhospital behandling og akut toksikologi.

Anæstesiafdelingens forskningsenhed omfatter over 20 ansatte, hvoraf en del anvender lokaler i CTF-stuen til patienttest og patientinklusion i bl.a. WARD-projektet. Afdelingen rummer desuden et Akutforskerhold som sikrer patientinklusion udenfor dagtid.

Anæstesiafdelingens forskningsenhed er medgrundlægger af WARD og BFHs repræsentant i udviklingen af fremtidens monitoreringssystem for indlagte risikopatienter.

Forskningsenheden er meget alsidig og samarbejder med en række afdelinger på BFH, herunder: AKM, MMA, Y, M, K, N, L og klin. farm. Udover flere internationale samarbejdspartnere er der i Danmark et formaliseret samarbejde med hospitaler i alle danske regioner samt DTU Sundhedsteknologi og BioInnovationInstitute.

Vores forskning

  • Trådløs monitorering af vitalparametre, WARD-projektet (Wireless Assessment of Respiratory and circulatory Distress).
  • Forebyggelse af postoperative kardiovaskulære og pulmonale komplikationer, herunder forskning i oxygenbehandling.
  • Tidlig opsporing af patienter med akut kritisk sygdom, herunder identifikation af skrøbelighed og kognitiv svækkelse.
  • Intensiv behandling, herunder af sepsis.
  • Toksikologi ved akutte forgiftninger.
  • Smertebehandling og patofysiologi ved smerter, herunder post-COVID hovedpine.
Anæstesiafdelingen har de seneste 5 år modtaget over 25 mio. kr. i eksterne bevillinger og publicerer >30 artikler årligt. Enhedens store databaser deles med andre forskningsgrupper på BFH, Rigshospitalet, DTU og nationalt til fælles udvikling af ny innovativ viden, fx nye automatisk alarmer for arytmi. Enheden er hovedforfatter til 30% af CTF-publikationer hidtil.

Deltagere i forskningsgruppen
Christian S. Meyhoff, forskningsansvarlig overlæge
Troels Haxholdt Lunn, Lars Peter Andersen, Lotte Høgberg, seniorforskere

Dertil fastansatte forskere: 9 læger (7 ph.d.-stud.), 6 sygeplejersker (1 ph.d.-stud.), 3 skolarstipendiater, 8 timelønnede (akutforskerhold) og 1 pensioneret seniorforsker.
I Anæstesiafdelingen er adskillige klinisk ansatte involveret i forskning ligesom tidligere forskningsansatte stadig er aktive. Anæstesiafdelingen har medvejlederskab for 6 eksterne ph.d.-studerende og 2 eksterne post doc.

BIO

Klinisk forskningslektor, ph.d., Christian S. Meyhoff er forskningsansvarlig overlæge for Anæstesiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han har siden 2005 udført en række større randomiserede kliniske multicenterforsøg om hjerte- og lungekomplikationer efter anæstesi. Herunder særligt forskning om perioperativ hyperoxi, hvor Christians forskning har udfordret den tidligere antagelse om at ilt er et sikkert lægemiddel. 
Christian Meyhoff er editor for Acta Anaesthesiologica Scandinavica og har et formaliseret samarbejde med Population Health Research Institute (PHRI), McMaster University Hospital, Canada samt tæt samarbejde med en række førende anæstesiologiske forskningsenheder i Skandinavien.Redaktør