Akutmodtagelsens Forskningsenhed

Enhed

Vores forskning

Vi forsker i
• Diagnostik og prognose ved sepsis 
• Atrieflimren og infektion 
• Nyresvigt og mortalitet ved rhabdomyolyse 
• Nye triagemodeller 
• Studier af prognose og prognostiske biomarkører 
• Risikostratificering ved hjælp af non-invasive hæmodynamiske målinger 
• Genindlæggelse efter hurtig udskrivelse 
• Skrøbelighed hos ældre 
• Lægemiddelrådgivning 
Akutafdelingen har en central rolle i etableringen af en akut Bispebjerg kohorte (BAC kohorten) med ind¬samling af kliniske data på akutte patienter på tværs af medicinske specialer. 

BIO

Forskningsleder, overlæge dr.med. Finn E. Nielsen 


Redaktør