Akutmodtagelsens Forskningsenhed

Enhed

Vores forskning

Vi forsker i
  • Diagnostik og prognose ved sepsis 
  • Atrieflimren og infektion 
  • Nyresvigt og mortalitet ved rhabdomyolyse 
  • Nye triagemodeller 
  • Studier af prognose og prognostiske biomarkører 
  • Risikostratificering ved hjælp af non-invasive hæmodynamiske målinger 
  • Genindlæggelse efter hurtig udskrivelse 
  • Skrøbelighed hos ældre 
  • Lægemiddelrådgivning 
Akutafdelingen har en central rolle i etableringen af en akut Bispebjerg kohorte (BAC kohorten) med indsamling af kliniske data på akutte patienter på tværs af medicinske specialer. 

BIO

Forskningsleder, overlæge dr.med. Finn E. Nielsen 


Redaktør