Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Socialmedicinsk Enhed

På Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er der den 1. oktober 2012 oprettet en socialmedicinsk enhed.
Socialmedicinsk Enhed (SME) er i RegionH den driftsansvarlige afdeling mht socialmedicinske ydelser i relation til reform af fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.

Afdelingen har således et tæt samarbejde med alle regionens 29 kommuner bl.a. i forhold til den såkaldte sundhedskoordinatorfunktion. Hertil har Enheden indtægtsdækket virksomhed. Det drejer sig bl.a. om opgaver for kommuner, virksomheder samt forsikrings- og pensionsselskaber.

Enheden foretager som ambulatorium udredninger og vurderinger, og foretager herudover også arbejdspladsbesøg, arbejdsfastholdelsestiltag, rehabiliteringsforløb m.v.

Under Socialmedicinsk Enhed hører også Center for Voldsramte, der er under etablering og skal håndtere personer, der er voldsramte i det nære miljø.

Socialmedicinske Enhed har p.t. 40 fastansatte
Webredaktør
Charlotte Brauer
Email:U6NdQAz0@PRB.regionh.dk