Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Socialmedicinsk Enhed

På Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er der den 1. oktober 2012 oprettet en socialmedicinsk enhed.
Socialmedicinsk Enhed (SME) er i RegionH den driftsansvarlige afdeling mht socialmedicinske ydelser i relation til reform af fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.

Afdelingen har således et tæt samarbejde med alle regionens 29 kommuner bl.a. i forhold til den såkaldte sundhedskoordinatorfunktion. Hertil har Enheden indtægtsdækket virksomhed. Det drejer sig bl.a. om opgaver for kommuner, virksomheder samt forsikrings- og pensionsselskaber.

Enheden foretager som ambulatorium udredninger og vurderinger, og foretager herudover også arbejdspladsbesøg, arbejdsfastholdelsestiltag, rehabiliteringsforløb m.v.

Socialmedicinske Enhed har p.t. 30 fastansatte
Webredaktør
Charlotte Brauer
Email:U6NdQAz0@PRB.regionh.dk